main2.jpg

KRAJE, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

Alternative content for the map

"Transport Week-2018" odbędzie się w dniach 17-23 listopada w Moskwie

25 stycznia 2018 pod przewodnictwem Ministra Transportu Maxim Sokolov, regularnym posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego Ministerstwa Transportu w sprawie działań wystawienniczych i targowych z udziałem wiceministrów, szefów agencji federalnych i dużych firm transportowych. Uczestnicy spotkania omówili przygotowanie "Transport Week-2018", a także zatwierdzili daty i miejsce przyszłych wydarzeń.

OECD pozytywnie ocenia polską gospodarkę

  • 19 marca 2018 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawiła najnowszy raport na temat przeglądu gospodarki Polski.
  • Wskazuje w nim sukcesy naszego kraju w uszczelnianiu systemu podatkowego i ograniczaniu nierównowagi finansów publicznych.
  • OECD co 2 lata ocenia pozycję Polski w różnych obszarach. Tym razem były to: gospodarka, finanse, społeczeństwo, edukacja, zatrudnienie oraz innowacje.

W najnowszym raporcie OECD podkreślono znaczne postępy gospodarcze Polski, które zbliżają ją państw o wyższym poziomie rozwoju. Jednocześnie wskazano na wyzwania, które stoją przed naszym krajem – takie jak poprawa innowacyjności gospodarki, jakość miejsc pracy, poprawa środowiska biznesowego oraz zdrowe finanse publiczne.

FAS zalecił, aby TransContainer nie próbował wzmacniać swojej obecności w segmencie terminali

Federalny Urząd Antymonopolowy pokoi (FAS) Rosji zalecane „TRANSCONTAINER” w oczekiwaniu na prywatyzację większościowego pakietu do podjęcia środków w celu zapobieżenia niedobór pojemności ładunków, zamiast starać się wzmocnić swoją obecność w segmencie terminali nadwyżka. Przedstawiciel agencji powiedział Tassowi.

Subskrybuj