Kraje, z którymi współpracujemy

Geografia

Portugalia, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Belgia, Holandia, Niemcy, Dania, Polska, Czechy, Słowacja, Austria, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Włochy, Luksemburg, Szwajcaria, Słowenia, Turcja, Szwecja, Finlandia - Rosja, (daleko Rosja), Kazachstan, Armenia, Azerbejdżan, Uzbekistan, Białoruś.